Top 8 trường hợp sử dụng hợp đồng thông minh trong thế giới thực

Hợp đồng thông minh là một chương trình được lưu trữ trên một blockchain, sẽ được kích hoạt khi các điều kiện xác định trước được đáp ứng. Hợp đồng thông minh đơn giản là một tập hợp mã và dữ liệu. Các nhà phát triển triển khai hợp đồng thông minh trên mạng blockchain để thực thi các chức năng cụ thể. Nhiều nền tảng có hợp đồng thông minh của riêng họ nhằm cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và tự động khác nhau cho người dùng.

Dyedo Tikio
11 min readMar 9, 2022

--

Các nền tảng hàng đầu để sử dụng hợp đồng thông minh là gì?

Ethereum là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu thế giới và là sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết các nhà phát triển. Bên cạnh Ethereum, còn có các nền tảng khác như Hyperledger Fabric, Nem, Stellar, Waves, Polkadot, Solana, EOS, RSK, Ardor, Polygon, Telos, Tezos, Algorand, Cardano và Cosmos.

Các Trường hợp Sử dụng cho Hợp đồng Thông minh là gì?

Kể từ khi ra mắt Ethereum (ETH), việc sử dụng các hợp đồng thông minh đã phát triển theo cấp số nhân và dự kiến ​​sẽ còn phát triển hơn nữa. Vào năm 2019, thị trường hợp đồng thông minh toàn cầu có quy mô thị trường là 107 triệu đô la. Một báo cáo ước tính rằng nó sẽ tăng hơn 300% lên 345 triệu đô la vào năm 2026. Quy mô thị trường tăng lên là do việc gia tăng áp dụng các hợp đồng thông minh trong nhiều lĩnh vực khác nhau khi các doanh nghiệp bắt đầu triển khai công nghệ này cho nhiều loại ứng dụng. Chúng bao gồm quản lý dữ liệu, quản lý chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, quản lý của chính phủ, quyền sở hữu tài sản, ký quỹ và công nghiệp ô tô.

Quản lý dữ liệu

Mọi doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên của mình lưu giữ hồ sơ về thông tin liên lạc, tin nhắn và giao dịch của họ. Ví dụ, những người làm việc trong bộ phận mua sắm phải lưu giữ hồ sơ về các đơn đặt hàng, và những người trong bộ phận nhân sự phải lưu giữ các hồ sơ về các buổi phỏng vấn, hồ sơ sức khỏe của nhân viên và các khiếu nại. Nói chung, nhân viên lưu giữ các bản ghi này ở dạng giấy hoặc nhập dữ liệu theo cách thủ công vào máy và lưu trữ trên đám mây hoặc trên máy chủ của công ty.

--

--