Công nghệ Blockchain là gì?

Như đã đề xuất trong các bài viết trước, tiền ngày nay đang ngày càng có một hình thức kỹ thuật số mới. Tiền điện tử đã nổi lên như một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho tiền tệ fiat (các loại tiền được phát hành và được trợ giá bởi chính phủ). Tuy nhiên, trước khi chúng ta khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của tiền điện tử như Bitcoin, điều quan trọng là phải hiểu công nghệ cốt lõi đã dẫn đến sự đổi mới tiền tệ này.

Dyedo Tikio
7 min readMar 9, 2022

--

Lịch sử của Blockchain

Một công nghệ tương tự blockchain lần đầu được đề cập là trong một bài báo năm 1982 có tiêu đề “Hệ thống máy tính được thành lập, duy trì và tin cậy bởi các nhóm nghi ngờ lẫn nhau”. Các bản cập nhật và cải tiến hơn nữa đối với khái niệm này đã được nhiều cá nhân khác nhau mô tả vào năm 1991 và sau đó vào năm 1992. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, định nghĩa hiện đại về blockchain mới được khái niệm hoá bởi một nhóm hoặc một người lấy bút danh là Satoshi Nakamoto.

Nakamoto, được mọi người thừa nhận là cha đẻ của blockchain, tiền điện tử, và Bitcoin, bắt đầu tất cả bằng việc xuất bản sách trắng nổi tiếng hiện nay của mình có tiêu đề “Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng” (Peer-to-peer hay P2P). Trong đó, ông mô tả các cấu trúc và hệ thống nền tảng cuối cùng sẽ cung cấp năng lượng cho bitcoin và rất nhiều dự án dựa trên blockchain khác.

Vào tháng 1 năm 2009, Nakamoto đã phát hành phiên bản đầu tiên của phần mềm bitcoin của mình, khai thác khối gốc và chính thức khai sinh ra công nghệ blockchain. Cá nhân anh ấy tiếp tục cải tiến và cập nhật mã nguồn cho đến giữa năm 2010. Sau đó, trước khi biến mất, anh ta đã chuyển giao quyền kiểm soát và quyền sở hữu tất cả các khía cạnh của dự án cho các nhà phát triển tích cực và nổi tiếng khác trong cộng đồng bitcoin. Thông điệp được xác minh cuối cùng của anh ấy là vào năm 2011 khi trong một email, anh ấy tuyên bố rằng bitcoin “đang trong tay đúng người”.

Chức năng của Blockchain

Ở cấp độ cơ bản nhất, blockchain hoạt động như một sổ cái kỹ thuật số. Sổ cái chỉ đơn giản là một bản ghi các giao dịch. Nếu bạn nhớ lại, trong bài viết Thanh toán và tiền tệ kỹ thuật số, chúng ta đã thảo luận về phương pháp hoặc cơ chế cơ bản mà ngân hàng sử…

--

--